Sprejem predsednika PD Konjice pri županu

Konjiški župan Darko Ratajc je sprejel na razgovor in predstavitev načrtov delovanja planinskega društva Konjice novega predsednika društva Rebernak Matjaža in podpredsednika Kamenšek Jožeta. Županu je bilo predstavljeno delovanje društva in načrti na področju dela z mladino, aktivnosti društva ob ureditvi dokumentacije in morebitni širitvi bivaka na Stolpniku in pripravljenost društva za sodelovanje pri urejanju novih tematskih poti, ki bi zaokrožile Konjiško goro od Konjic do kartuzije in Stolpnika ter starega grada. Župan je podal veliko smernic za izvedbo teh aktivnosti in obljubil podporo občine pri tem.

JKa