Čistilna akcija

Planinsko društvo Konjice organizira v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Slovenske Konjice in JKP d.o.o. Slovenske Konjice

Spomladansko čistilno akcijo, ki bo v soboto 24.aprila 2021.

K sodelovanju vabimo društva in posameznike.

Zbrali se bomo ob 8.uri na parkirišču pred športno dvorano, kjer se bomo organizirali v skupine in prostovoljcem razdelili zaščitne rokavice ter vrečke za zbiranje odpadkov.

Spomladanska akcija čiščenja okolja bo potekala ob planinskih poteh in ob cestah na Konjiški gori ter v krajevni skupnosti Slovenske Konjice, kjer bomo očistili zelenice, pešpoti, javne površine, površine ob lokalnih cestah in javnih poteh, brežine vodotokov…

Vse prostovoljce prosimo, naj dosledno upoštevajo ukrepe vlade in navodila NIJZ za zajezitev epidemije, naj pazijo na svoje zdravje in zdravje drugih. Ob doslednem upoštevanju ukrepov in navodil lahko čistilno akcijo okolja izpeljemo varno in pri tem naredimo veliko dobrega za naše okolje.
Udeležba v čistilni akciji je prostovoljna in na lastno odgovornost. Osebe mlajše od 15 let se akcije lahko udeležijo v spremstvu odrasle osebe.

Da bi čistilna akcija potekala brez zapletov in poškodb, vsem sodelujočim svetujemo, da upoštevajo pravila:

  • Med čistilno akcijo moramo biti primerno obuti in oblečeni;
  • Roke si zaščitimo z rokavicami. Če pridemo v stik z ostrimi predmeti (odpadne pločevinke, razbito steklo) moramo biti še posebej previdni, da po nepotrebnem ne pride do vreznin;
  • Če najdemo injekcijske igle, jih sami ne odstranimo. O najdbi obvestimo osebo, ki usmerja prostovoljce. Ta bo ob zaključku čiščenja obvestila organizatorja čistilne akcije, ki bo poskrbel za prevzem te vrste odpadka. Otroke moramo opozoriti, da se odvrženih igel ne smejo dotikati in da morajo o morebitni najdbi takoj obvestiti odrasle;
  • Če najdemo nevarne odpadke, kot so posode s kemikalijami, posode ali steklenice z neznano vsebino ali kakršnekoli druge odpadke, ki bi lahko bili nevarni, jih sami ne odstranimo, ampak o najdbi obvestimo osebo, ki usmerja prostovoljce;
  • Azbestnih odpadkov (salonitne plošče, kosi azbestno cementnih cevi, azbestne opeke, fasadne plošče, azbestni izolacijski materiali…) ne pobiramo. Tudi manjših količin ne pobiramo. Čistilna akcija ni namenjena zbiranju kosovnih odpadkov iz gospodinjstev.