Volilni letni zbor planincev

Na podlagi sklepa seje Upravnega odbora PD Konjice sklicujemo v petek, 20. januarja 2017, ob 18. uri Volilni letni zbor planincev v dvorani Konjičanka Slovenske Konjice.

Predlog dnevnega reda:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Izvolitev organov zbora članov
 3. Poročila o delu v preteklem letu
 4. Blagajniško poročilo
 5. Poročilo nadzornega odbora
 6. Poročilo verifikacijske komisije
 7. Razprava po poročilih
 8. Razrešnica dosedanjemu odboru
 9. Volitve
 10. Program dela za leto 2017
 11. Plan izletov 2017
 12. Podelitev priznanj
 13. Pozdrav gostov
 14. Potopisno predavanje (Malavi, Zambija) v izvedbi Rajka Tomana
 15. Družabno srečanje

Vsi člani prejmejo koledarček prireditev za leto 2017. Že od 17. ure boste lahko poravnali članarino, ki je:

A Člani – VPZS 45,00 €
A Člani 55,00 €
B Člani 22,00 €
B1 Člani nad 65 let 17,00 €
B2 Člani intreno PD Konjice 14,00 €
S+Š Študent in srednješolci 12,00 €
P+O Mladi, osnovnošolski in predšolski otroci 4,00 €

Vabljeni:

 • člani planinskega društva in bodoči člani,
 • župan g. Miran Gorinšek,
 • dobitniki priznanj,
 • mentorice planinske vzgoje na šolah in v vrtcih,
 • predstavnik Novic in Radia Rogla,
 • predstavnik PZS,
 • predstavnik Savinjskega MDO,
 • predstavnik Zavoda za šport Slovenske Konjice,
 • predstavniki PD: Zreče, Loče, Oplotnica, Vojnik, Vitanje, Dramlje …
 • predstavnik društva Popotnik Slov. Konjice.

Planinski pozdrav!

UO PD Slov. Konjice