Konjiške planince bo še naprej vodila Marta Šmalc

Minuli petkov večer je v jedilnici Strašek minil v znamenju druženja ljubiteljev planin, ki v organizirani obliki na Konjiškem uspešno deluje že od leta 1927. Društvo planincev Slovenske Konjice je izvedlo svoj redni, tokrat volilni občni zbor. Po prijetnem glasbenem uvodu – moški pevski zbor Ivo Štruc je zapel tri pesmi – so zbrani člani v uradnem delu srečanja izvolili predsednico, potrdili nov odbor in ostale organe društva. Za naslednje mandatno obdobje je bila ponovno izvoljena Marta Šmalc. Za dolgoletno in uspešno delo so bila podeljena priznanja PZS in sicer: bronasti častni znak so prejeli: Alenka Tajnikar, Tomaž Drofenik in Milojka Černec, srebrni častni znak sta prejela Vida Kamenšek in Štefan Bezenšek ter planinsko grčo Anica Regoršek.


Zbrane so razveselila poročila raznih sekcij društva, kjer so bili seznanjeni z uspešnostjo sodelovanja planinskega podmladka, sekcije veteranov, markacistov, vodnikov… Marta Šmalc je poudarila, da jim je v preteklem letu uspelo realizirati vse zastavljene naloge in cilje, tako na področju označevanja poti in novih tabel, usposabljanja vodnikov oz. pridobitev in podaljševanje licenc, očiščevalnih akcij, vzdrževanje stolpa in bivaka na Stolpniku in na Rogli, izvedba izletov in še in še. Dobro je bilo sodelovanje s Planinsko zvezo Slovenije, MDO savinjske regije, sodelovanje s sosednjimi društvi, Občino, Zavodom za šport in drugimi. Vsa leta se je tudi povečevalo število članov, ki trenutno šteje 483 planink in planicev, od tega je 184 mladih planincev.
Občni zbor so pozdravili: podžupan občine Slov.Konjice g. Bojan odkrajšek, direktor Zavoda za šport g. Samo Pintar, podpredsednik meddruštvenega odbora ter predstavniki sosednjih planinskih društev. Predavanju o Kilimanjaru, ki sta ga pripravila Irena in Franci Ratej, je sledilo sproščeno druženje, kjer so se že kovali načrti za nove planinske podvige.

Marta Šmalc