Pohod za Pohorje brez vetrnih elektrarn

Na sončno nedeljo, 18. junija 2023, se je deset članov našega društva udeležilo naravovarstvenega Pohoda za Pohorje. S tem smo podprli prizadevanja Planinskega društva Slovenska Bistrica za ohranitev narave Pohorja pred grozečo izgradnjo 56 vetrnih elektrarn na njegovih pobočjih. Zbor pohodnikov je bil pred novim planinskim domom PD Slovenska Bistrica na Treh kraljih in se ga je udeležilo okoli 200 planincev in ljubiteljev narave. Po uvodnem pozdravu in nagovoru predsednice PD Slovenska Bistrica Barbare Frešer, smo se odpravili na pohod med gozdovi do Črnega jezera. Ob druženju in uživanju v lepotah jezera nam je predstavnica Zavoda RS za varstvo narave pojasnila pomen ohranitve Pohorja, kot ga poznamo, z vsemi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Sledil je še povratek na izhodišče, kamor smo se Konjičani vrnili po drugi poti. Na poti domov pa smo se še ustavili na Kovaškem pikniku na Rogli in se tam okrepčali. Veseli smo, da smo se udeležili pohoda in si bomo prizadevali še naprej, da ostane Pohorje tako kot je.

Celoten nagovor predsednice PD Slovenska Bistrica Barbare Frešer:

Spoštovani planinski prijatelji in prijatelji Pohorja!

Častni kodeks slovenskih planincev v poglavju III. Varstvo narave in okolja med drugim pravi: »Naravna bogastva in lepote so vir, iz katerega črpa planinstvo svojo moč in poslanstvo. Varovanje narave je v najširšem družbenem interesu, planinstvo pa je z naravo tesno povezano, zato dosledno spoštujemo prvine varstva narave in okolja, pri čemer izhajamo iz dejstva, da smo v naravi vedno samo njeni varuhi in učeči se ter opazujoči gostje. V tem prizadevanju smo planinci zgled tudi drugim.«

Dragi zbrani pohodniki! Danes bo imel naš planinski korak prav posebno »težo«. Lahko smo ponosni, da si prizadevamo k ohranjanju narave Pohorja, ponosni da smo se danes zbrali in podprli prizadevanja civilne iniciative Za Pohorje brez vetrnih elektrarn. Vsem nam je skupno zavedanje, da je Pohorje eden večjih strnjenih zelenih biserov v Sloveniji in da ga je vredno ohraniti in zavarovati. Zaradi izjemnih naravnih danosti je območje že uvrščeno v evropsko ekološko omrežje Natura 2000.

Slovenska planinska pot je najstarejša in najbolj priljubljena vezna planinska pot v Sloveniji, ki velja za najstarejšo tovrstno pot v Evropi in nas na samem začetku vodi skozi prostrane pohorske gozdove od Maribora proti Slovenj Gradcu.

Kot veste je naše Planinsko društvo v lanskem letu dopolnilo častitljivo »starost« 100 let in ves ta čas delujemo prav na območju našega lepega Pohorja. Tudi naša planinska pot vodi na Pohorje: iz Slovenske Bistrice na Tri Kralje in k našemu planinskemu domu, ki je trenutno še v izgradnji ter stoji na mestu, kjer bi bila vhodna točka v težko pričakovani Regijski park Pohorje.

Z namenom, da se ohranijo gozdovi, planje in barja, da se omogoči kakovostno preživljanje prostega časa lokalnim prebivalcem, kot tudi da se usmerja trajnostno rabo naravnih virov ter zmanjšuje obstoječe in preprečuje dodatno obremenjevanje okolja, se je v preteklih letih vedno bolj krepilo razmišljanje o zavarovanju tega edinstvenega območja narave. Že leta 2017 so občine Ruše, Zreče, Slovenska Bistrica, Vitanje, Lovrenc na Pohorju, Mislinja in Ribnica na Pohorju na takratno Ministrstvo za okolje in prostor podale pobudo zavarovanja območja Pohorja kot regijskega parka. Svojo namero o priključitvi pobudi je kasneje izkazala tudi Občina Ruše.

Regijski park je tik pred ustanovitvijo, sedaj pa se načrtuje Projekt Vetrni park Slovenska Bistrica, ki predvideva postavitev 56 vetrnih elektrarn na pobočjih Pohorja in vključuje še gradnjo kablovoda od posamezne elektrarne do priklopa na transformatorski postaji ter gradnjo dostopnih poti do vsake elektrarne. Takšen poseg v naravo je nedopusten, Pohorje pa si ne bi opomoglo.

Naše planinsko društvo je z namenom ohranitve narave na območju Pohorja naslovilo prošnjo podpore tudi na Planinsko zvezo Slovenije. Na zadnji seji Upravnega odbora je bilo soglasno sprejeto stališče Planinske zveze Slovenije (PZS) glede načrtovane gradnje 56 vetrnic na območju Pohorja v Občini Slovenska Bistrica oziroma na območju Treh kraljev in Areha ter v drugi fazi na Rogli. Stališče Planinske zveze Slovenije vam z veseljem preberem:

»Gorski svet predstavlja izredno dragocen a hkrati zelo občutljiv življenjski prostor z raznovrstno favno in floro ter dragoceno naravno in kulturno dediščno. Umeščanje takšnega objekta v naravno okolje terja resen premislek in zadržan pristop. Planinska zveza Slovenije v svojih izhodiščih podpira razvoj tistih dejavnosti, ki omogočajo lokalnemu prebivalstvu preživetje v tem okolju in so v skladu s parametri trajnostnega razvoja. Velika vetrna elektrarna ima velik estetski vpliv na prostor, povzroča hrup in ima tako negativen vpliv na naravo in s tem na planinski turizem in doživljanje gorske pokrajine. Po drugi strani pa gre za objekt, ki električno energijo proizvaja iz obnovljivih virov in tako nudi priložnost oskrbe s čisto, okolju sprejemljivo električno energijo, ki jo sodobni svet nujno potrebuje. Posegi v sklenjena gozdna območja z namenom pridobivanja zelene energije niso sorazmerni in tako ne sledijo globalnim ciljem zmanjševanju CO2 v ozračju.

Planinska zveza Slovenije, kljub zavedanju prednosti vetrne energije, nasprotuje umestitvi vetrnih elektrarn v strnjen gozd, ki ga s tem trajno in nesorazmerno spremenimo, okrnimo in zmanjšamo kvaliteto doživljanja narave. Interes ohranitve naravnega okolja na območju Pohorja po našem mnenju prevlada pred interesom proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov.«

Danes bomo z namenom ohranitve območja Pohorja izvedli planinski pohod do Črnega jezera, ki je ena najlepših naravnih znamenitosti Pohorja. Vreme nas je v naših prizadevanjih že podprlo, kar samo potrjuje, da planinci z naravo odlično sodelujemo. Današnji pohod, bo vodila Ivana Leskovar, vodnica Planinske zveze Slovenije, na katero smo v našem planinskem društvu zelo ponosni in veseli, da je v svojem urniku rezervirala čas za vse nas in naše Pohorje. Ne samo, da je v prvi vrsti srčna planinka, orala je ledino v našem mladinskem odseku, je aktivna vodnica našega društva, sodeluje v mednarodnem projektu Ona vodi (»She leads«); slepe in slabovidne kot prostovoljna planinska vodnica vodi po Slovenski planinski poti, vedno deluje v sožitju z naravo in jo neizmerno spoštuje. V našem bistriškem področju in širše vedno znova vse nas medgeneracijsko povezuje in nas spodbuja v odgovorno sodelovanje.

Med nami pozdravljam tudi Andrejo Senegačnik iz Zavoda RS za varstvo narave, ki bo poskrbela za dodano vrednost že tako pomembnega današnjega pohoda. Z veseljem jo vabim, da spregovori o edinstveni živi naravi Pohorja.

Vsem vam hvala za današnjo podporo! Pohorje je naš ponos! Naj Pohorje ostane zeleno, nedotaknjeno in zaščiteno, tudi za prihodnje generacije! Želim vam lep pohod, uživajte v objemu pohorskih gozdov!

Za PD Konjice, Robert Vrečko