Bronasti častni znak PZS – Franc Šet

Bronasti častni znak PZS se podeljuje posameznikom za daljše, vsaj petletno, uspešno delo na področjih opisanih v 2. členu pravilnika.

Obrazložitev predloga
Franc je aktiven planinec, pohodnik in prijatelj. Rad se udeležuje planinskih pohodov s planinci in tudi s skupino Četrtkovcev. Je dober poznavalec naravnih lepot, ima zelo veliko prehojenih poti, tako da mu noben del narave ni tuj. Odlikuje ga še ena lastnost in sicer raziskovanje zgodovine svojega kraja Stranice. Pripravil in izdal je knjigo STRANICE, ki je slikovito dokumentiran kulturno zgodovinski in družbeno gospodarski utrip na Straniškem (Straniška kronika). Knjiga je namenjena krajanom in tudi drugim, ki jih zanima zgodovina tega kraja. Svoje planinske izkušnje prenaša na nove rodove, ki le-te s pridom uporabljajo. Franc ima svoj kraj in naravo okoli sebe in nasploh Slovenijo, preprosto rad.

Franc Šet
Najprej se želim in moram zahvaliti za to imenitno prejeto priznanje – bronasti častni znak. Sprejemam ga z hvaležnostjo in veseljem, kot zahvalo za dolgoletno članstvo v planinski organizaciji.
Član Planinskega društva Šentjur sem bil že od leta 1961, ko se spominjam, da smo učenci osnovne šole Šentjur na športnem dnevu, iz doline eno uro daleč nosili betonsko opeko za gradnjo planinskega doma. Skozi opeko smo dali lesen kol in dva učenca sta nesla opeko na vrh Resevne. V tistem času ni bilo ceste, samo slab kolovoz je bil nekje do sredine hriba. Leta 1963 je že bilo možno prespati v domu. Naša družina je tudi darovala nekaj manj kot dva ara zemljišča za postavite stolpa na Resevni. Leta 1996 je bil dan v uporabo, slavnostni trak je prerezal moj oče.
Prvič sem bil na Triglavu že leta 1969 – doslej že sedemindvajsetkrat. Tudi drugi hribi mi niso tuji, saj sem z našim sedanjim društvom veliko prehodil na naših lepo pripravljenih izletih in turah. Sedaj se bolj ali manj uspešno udeležujem planinskih pohodov s Četrtkovci, na koncu vsakega pohoda smo veseli uspeha varno prehojene poti in seveda tudi skupnega druženja.
Obenem čestitam tudi drugim prejemnikom priznanj za njihovo delo in dolgoletno članstvo v društvu.
Vsem članom društva želim varno pot v gorah, lepo vreme, lep razgled in varno pot nazaj domov. Dokler vam zdravje in čas dopuščata se le udeležite dobro pripravljenih in organiziranih pohodov in izletov.