Zlati častni znak PZS – Vida Kamenšek

Zlati častni znak PZS se podeljuje posameznikom za izjemne dosežke in dolgoletno uspešno delo na področjih opisanih v 2. členu pravilnika. Zlati častni znak se ob pogojih iz 2. člena praviloma podeljuje posameznikom, ki so že prejeli srebrni častni znak in je od podelitve minilo najmanj 8 let.

Obrazložitev predloga:
Vida je dolgoletna članica PD, kjer je zelo aktivna. Bila je tajnica društva, vodja evidence izletov društva tako številčno kot finančno, vodja odseka Četrtkovcev, je tudi vodnica, tako da smo in še sedaj vedno uspešno izpeljemo pohode za veterane. Veliko zaslug ima za uspešen vnos članov v centralni register PZS. Njeno kolegialno delovanje se lahko zapiše z zlatimi besedami.

Vida Kamenšek:
SEM PONOSNA DOBITNICA ZLATEGA PRIZNANJA PZS
V Planinskem društvu Konjice sem članica več kot 40 let in na samo delovanje društva imam zelo lepe spomine. Veliko smo hodili po skupnih izletih po Sloveniji in malo tudi izven meje. Posebej se rada spominjam prve »ogledne« poti na Stolpnik, ki je bila kasneje markirana. Rada se spominjam tudi gradnje razglednega stolpa in akcije zbiranja sredstev za izgradnjo le-tega. Sami lepi spomini… Posebej sem ponosna, da sem bila začetnica vnosa članov v Centralni register članstva Planinske zveze Slovenije in to vodila vse do 2020, ko sem svoje delo predala naslednikom. Veliko sem se ukvarjala z obveščanjem članstva o pohodih, s prijavami na pohode in še kaj bi se našlo.
V letu 2012 smo se zbrali starejši člani pod imenom Četrtkovci, ki hodimo na pohode vsak četrtek neprekinjeno in nekaj let sem jaz te pohode tudi vodila. Zdaj mi je zaradi bolezni marsikaj nedosegljivo, a še vedno uživam ob lepih posnetkih iz pohodov in podoživljam lepote, ki jih ne bom nikoli pozabila…