Podelitev priznanj za leto 2021

Planinska zveza Slovenije (PZS) vsako leto z najvišjimi priznanji izrazi spoštovanje prejemnikom za njihovo dolgoletno neutrudno in predano prostovoljno delo v planinstvu.
Komisija za priznanja našega planinskega društva je za priznanja predlagala Aleksandro Kangler, Milico Dabanovič, Danico Kidrič, Marto Zazijal, Vido Klemenc, Anico Regoršek, Ano Butolen, Miro Kuk, Vido Kamenšek, Franja Regoršek in Jožeta Orož.
Na jesenskem kostanjevem pikniku, 15.oktobra 2022, na Lovskem domu v Konjiški vasi, jim je predsednik društva Matjaž Rebernak podelil častne znake PZS, Olgi Šet pa društveno priznanje Planinka Grča.