Spomladanska čistilna akcija 2022

V soboto, 23.aprila, smo planinci v sodelovanju s Turističnim društvom, KS in JKP očistili naše okolje. TD nam je pri jutranjem zboru pred Športno dvorano razdelilo semena sončnic, ki smo jih sejali po poti…tudi tam, kjer smo še par minut nazaj ležali odpadki…Planinci smo čistili planinske poti po Konjiški gori. Odpadkov je bilo občutno več, kot prejšnje leto, odkrili pa smo tudi več divjih odlagališč. Zaskrbljajoče je divje odlagališče pod cesto iz pokopališča proti gradu nad potokom Gospodična. Pri vrtovih nad dvorcem Trebnik odlagajo najemniki vrtov odpadke v bližnji gozd – rešitev tega divjega odlagališča bi bila postavitev ustreznih zabojnikov za odpadke pri vrtovih. Očistili smo tudi divje odlagališče v gozdu zraven lesene hiške pod starim gradom, kjer smo poleg velike količine plastenk, pločevink in steklenic počistili tudi kovinske predmete. Problem ostaja odlaganje odpadkov in kadavrov v sotesko Konjska smrt.
Akcijo smo zaključili ob 11.30, ko smo se udeleženci iz obeh društev in KS zbrali v “farovškem kozolcu” in okrepčali. Skupno delo tega dopoldneva se je spremenilo v prijetno druženje z obljubo, da bomo naslednje leto spet zavihali rokave in očistili našo okolico.

RV