Voščilo

Ti, ki hodiš,
vedi, da poti ni.
Pot ustvarjaš med hojo.
Antonio Machado

Nepozabne poti in veren korak vam v letu 2020 želi Planinsko društvo Slovenske Konjice.