Nov prapor ob 90. letnici

V letošnjem letu Planinsko društvo Konjice obeležuje 90. obletnico delovanja društva, ki je bilo ustanovljeno 28. julija 1927. V ta namen bo 20. oktobra 2017 v Kulturnem domu v Slovenskih Konjicah slavnostna proslava. V počastitev visokega jubileja in zaradi dotrajanosti starega prapora smo se v društvu odločili izdelati nov prapor. Zaradi razmeroma visokih stroškov izdelave zbiramo sredstva za pokritje stroškov. Za prispevke (sklep UO PD z dne 20. april 2017) pa vam ponujamo: ČASTNI ZLATI ŽEBLJIČEK v obliki lipovega lista na praporu z vgraviranim imenom in priimkom plačnika. Prispevek je 20,00 EUR / kos. Prispevke za prapor lahko poravnate v pisarni društva v času uradnih ur vsak četrtek od 18. do 19. ure. Prispevke pa lahko nakažete tudi na račun društva SI56 0510 0801 5470 813 (prosimo da v namen nakazila navedete „ za prapor“).