Predstavitev društva ob prejemu nagrade

Planinsko društvo Slovenske Konjice oziroma Dravinjsko podružnico slovenskega planinskega društva so prijatelji gora ustanovili že leta 1917. Takrat je bilo vpisanih 160 članov. Takoj so pričeli z obnovo in označevanjem planinskih poti na območju okraja Konjice in večino le-teh je bilo potrebno na novo obnoviti. V tem času je društvo odkupilo leseno stavbo na Pesku pod Roglo, ki so jo pričeli preurejati in opremljati. Tako je bila v dveh letih zgrajena nova koča na Pesku. Leta 1941 je okupator prepovedal delovanje vseh slovenskih društev, med drugim tudi PD Konjice. Leta 1950 so ponovno ustanovili Planinsko društvo Konjice. Delo so usmerili na južno Pohorje z Roglo in Peskom ter na Konjiško goro.
Nova upravno teritorialna razdelitev v Sloveniji je prizadela tudi Planinsko društvo Konjice. Koča na Pesku je pripadla Planinskemu društvu Oplotnica. Takrat se je porodila idejo o zamenjavi dotrajanega razglednega stolpa na Rogli. Obnavljati so začeli tudi stare markacije in neurejene poti po vedno bolj obiskani Konjiški gori. Stolp na Rogli so s pogodbo predali v najem, vedno bolj pa je zorela ideja o postavitvi razglednega stolpa na Stolpniku. Ta je bil postavljen in odprt za obiskovalce leta 1997.

Planinsko društvo Konjice danes šteje preko 440 članov, od tega je več kot 170 mladih, ki delujejo pod vodstvom usposobljenih mentorjev v vrtcih in osnovnih šolah. Za mlade in ciciplanince smo letos že četrtič zapovrstjo pripravili 3-dnevni tabor, ki smo ga skupaj z mentorji, vodniki, markacisti in drugimi zunanjimi sodelavci izvedli pri Koči na Štepihu. Skozi vse šolsko leto mladi izvajajo pohode in izlete.

Planinsko društvo vsak mesec organizira in izvede več izletov po gorah doma in gorah izven naših meja, primerne za vse starostne skupine. V preteklem letu se je teh izletov udeležilo preko 700 pohodnikov.
Posebej smo ponosni na tradicionalna pohoda, ki ju organiziramo ob Dnevu državnosti in ob Dnevu samostojnosti in enotnosti na Stolpniku. Zelo aktivna je tudi skupina Četrtkovcev – starejših planincev, ki izvaja krajše pohode ob četrtkih. V preteklem letu se je teh pohodov udeležilo 700 pohodnikov.

Sekcija turnih kolesarjev pripravlja zanimive ture in spoznava lepote narave doma in v tujini.
Skrbimo, da so izleti in pohodi strokovno pripravljeni in vodeni. Za te aktivnosti skrbi 14 vodnic in vodnikov, ki licence obnavljajo in se usposabljajo. 10 strokovno usposobljenih markacistov pa skrbi, da so poti, ki jih upravlja društvo, redno vzdrževane in očiščene ter varne za hojo.


Člani društva smo še posebej ponosni na stolp, bivak in skladišče na Stolpniku, za katere prostovoljno skrbijo, jih vzdržujejo in urejajo okolico. Društvo ima na Zavodu za šport prostor, v katerem ima svojo pisarno.
Vsako leto svojim zaslužnim članom podelimo priznanja Planinske zveze Slovenije.

Za 90-letno uspešno delovanje društva smo prejeli Nagrado Občine Slovenske Konjice.

 

 
Google has deprecated the Picasa API. Please consider switching over to Google Photos