Častno sodišče

Franjo Regoršek
Predsednik
E ana.regorsek@gmail.com
M 031 404 932

Alojz Vipotnik
Član
E alojz.vip@gmail.com
M 041 550 138

Jože Konec
Član
E
M 041 818 673